Đệ tứ Chiến khu

Ban quản lý Khu di tích nhà Trần thị xã Đông Triều

Ban quản lý Khu di tích nhà Trần thị xã Đông Triều
    Tên cơ quan: Ban quản lý Khu di tích nhà Trần. Địa chỉ: Số 517- Đường Nguyễn Bình - P.Đức Chính - Đ.Triều - QN Điện thoại : 02033. 595.668 -  02033.595.258 -  02033.595259 Email : bqldtnhatran.dt@quangninh.gov.vn

Danh sách tổng hợp bản đồ, sơ đồ của Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều

Danh sách tổng hợp bản đồ, sơ đồ của Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều


co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3