Ngày du lịch Việt Nam

ĐIỂM DU LỊCH CHÙA HỒ THIÊN

ĐIỂM DU LỊCH CHÙA HỒ THIÊN
ĐẶC ĐIỂM : Tên điểm du lịch : Tên tiếng Việt: Điểm du lịch chùa Hồ Thiên Tên tiếng Anh: Ho Thien Pagoda

ĐIỂM DU LỊCH CHÙA AM NGỌA VÂN

ĐIỂM DU LỊCH CHÙA AM NGỌA VÂN
I. ĐẶC ĐIỂM : 1. Tên điểm du lịch : Tên tiếng Việt: Điểm du lịch chùa, am Ngọa VânTên tiếng Anh: Ngoa Van Pagoda Buddist Temple2. Vị trí: thuộc địa phận 2 xã An Sinh và Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

ĐIỂM DU LỊCH CHÙA QUỲNH LÂM

ĐIỂM DU LỊCH CHÙA QUỲNH LÂM
I. ĐẶC ĐIỂM : 1. Tên điểm du lịch : Tên tiếng Việt: Điểm du lịch chùa Quỳnh LâmTên tiếng Anh: Quynh Lam Pagoda2. Vị trí: xã Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh3. Cấp hạng đề nghị: Điểm du lịch địa phương.

ĐIỂM DU LỊCH ĐỀN THÁI

ĐIỂM DU LỊCH ĐỀN THÁI
Tên điểm du lịch : Tên tiếng Việt: Điểm du lịch Đền Thái (Thái miếu)Tên tiếng Anh: Thái Temple

ĐIỂM DU LỊCH ĐỀN AN SINH

ĐIỂM DU LỊCH ĐỀN AN SINH
1. Tên điểm du lịch : - Tên tiếng Việt: Điểm du lịch Đền An Sinh- Tên tiếng Anh: An Sinh Temple2. Vị trí: Thôn Trại Lốc, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh


co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3