Ngày du lịch Việt Nam

Di tích đền Cao - An Phụ

Di tích đền Cao - An Phụ
      Đền Cao An (Yên) Phụ có tên chữ là “An Phụ Sơn từ”  thuộc xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương – Là nơi thờ An Sinh Vương Trần Liễu. Đền Cao An Phụ tọa lạc trên đỉnh núi An Phụ dài khoảng 17km, kéo từ Đông sang Tây như một bức tường thành kỳ vĩ. Trên dãy núi huyền bí ấy, nổi lên một đỉnh cao như chiếc nón chóp khổng lồ, đó là đỉnh An Phụ, ở cao 246m.


co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3