Đang truy cập: 4
Trong ngày: 29
Trong tuần: 346
Lượt truy cập: 518121

Vua Trần Thánh Tông - vị vua thứ 2 triều Trần

      Trần Thánh Tông (1240 - 1290) là vị vua thứ hai của triều Trần. Ông là vị vua văn võ song toàn, người đã lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng cuộc xâm lược của quân Nguyên - Mông lần thứ 2 (1285) và lần thứ 3 (1288), làm nên một Bạch Đằng nổi tiếng trong lịch sử. Ông còn là một nhà thơ tài ba và đặc biệt còn là người nghiên cứu uyên thâm giáo lý, kinh sách của đạo Phật.

Vua Trần Thái Tông

      Trần Thái Tông (1218 - 1277) là vị vua mở nghiệp nhà Trần. Vua là bậc đế vương, khoan dung độ lượng, là vua sáng nghiệp truyền dòng, lập kỷ cương, mở mang Trần triều, cùng quân dân Đại Việt đánh thắng cuộc xâm lược của quân Nguyên - Mông lần thứ nhất (1258).


logo qtv.vn/ logo dongtrieu.edu.vn// logo baoquangninh.com.vn logo qui.edu.vn

chn_banner_nguyn_van_sn