Đệ tứ Chiến khu

Khai thác tuyến du lịch tâm linh Đông Triều

Khai thác tuyến du lịch tâm linh Đông Triều
 . ĐẶC ĐIỂM : 1. Tên điểm du lịch : - Tên tiếng Việt: Điểm du lịch Hồ Khe Chè- Tên tiếng Anh: Khe Che Lake2. Vị trí: Thôn Ba Xã, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh3. Cấp hạng đề nghị: Điểm du lịch địa phương. 


co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3