Đang truy cập: 2
Trong ngày: 42
Trong tuần: 193
Lượt truy cập: 509680

Lăng Tư Phúc - Lăng vua Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông

Lăng Tư Phúc -  Lăng vua Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông
      Lăng Tư Phúc nằm trên một quả đồi thấp phía sau đền An Sinh ngày nay, cách đền An Sinh qua hồ Sư Phạm. Đồi này còn được gọi là đồi Trại Lốc, đồi Mít hay đồi Tập Bắn nay thuộc thôn Trại Lốc, xã An Sinh. 

Thái lăng - Lăng vua Trần Anh Tông và hoàng hậu Thuận Thánh Bảo Từ

Thái lăng - Lăng vua Trần Anh Tông và hoàng hậu Thuận Thánh Bảo Từ
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép,“ngày 12, tháng 12 năm Canh Thân (1320), táng Thượng Hoàng (Trần Anh Tông) vào Thái lăng ở An Sinh”25; “Mùa xuân, tháng 2 năm Nhâm Thân (1332) phụ táng Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng thái hậu (tức Bảo Từ Hoàng hậu) vào Thái Lăng…”26.

Mục lăng - Lăng vua Trần Minh Tông

Mục lăng - Lăng vua Trần Minh Tông
      Mục lăng là lăng của vua Trần Minh Tông. Vua Trần Minh Tông là vị vua thứ năm của nhà Trần, tên húy là Trần Mạnh. Ông là con thứ tư của vua Trần Anh Tông và mẹ là Bảo Từ Hoàng hậu (người được phụ táng vào Thái lăng cùng vua Trần Anh Tông). Ông sinh ngày 21 tháng 8 năm Canh Tý (1300), năm 14 tuổi ông được vua cha Trần Anh Tông nhường ngôi, ở ngôi 15 năm, làm Thái thượng hoàng 28 năm.

Ngải Sơn lăng - Lăng vua Trần Hiến Tông

Ngải Sơn lăng - Lăng vua Trần Hiến Tông
Ngải Sơn lăng hay còn gọi là An lăng là lăng vua Trần Hiến Tông. Vua Trần Hiến Tông là vua thứ 6 của nhà Trần, tên húy là Trần Vượng, con thứ của vua Trần Minh Tông, Ông sinh ngày 15 tháng 2 năm Kỷ Mùi (1319), năm 10 tuổi được vua cha Trần Minh Tông truyền ngôi, ở ngôi 13 năm, mất ngày 11 tháng 6 năm Tân Tỵ (1341), thọ 23 tuổi. Vua lên ngôi khi còn trẻ tuổi và lại mất sớm nên việc điều khiển triều chính, dẹp loạn và giữ yên bờ cõi đều do Thái thượng hoàng Trần Minh Tông đảm nhiệm. Ông được sử sách ghi nhận là người có “tư chất tinh anh sáng suốt, vận nước thái bình, nhưng ở ngôi không được lâu, chưa thấy thi thố việc gì”. Ngày 16 tháng 8 năm 1344 được an táng vào An lăng.

Phụ Sơn lăng - Lăng vua Trần Dụ Tông

Phụ Sơn lăng - Lăng vua Trần Dụ Tông
      Lăng Phụ Sơn là lăng của vua Trần Dụ Tông. Vua Trần Dụ Tông sinh năm Bính Tý (1336), tên húy là Hạo, con thứ 10 của vua Trần Minh Tông, năm 1341, vua Trần Hiến Tông mất, ông được chọn lên kế ngôi. Trần Dụ Tông làm vua 28 năm, thọ 34 tuổi. Ông được ghi nhận là người có “tư chất thông minh, nhanh nhẹn, học vấn cao minh, phòng bị việc võ, sửa sang việc văn, các người man di thần phục. Chính sự lúc mới lên ngôi cũng khá, từ năm Đại Trị (1358) về sau vua sa vào ăn chơi sa đọa, hoang dâm vô độ, gian thần kéo bè kéo đảng làm rối loạn triều chính, loạn lạc nổi lên khắp nơi, giặc Chiêm Thành nhiều lần đem quân tiến đánh vào tận kinh đô,..” cơ nghiệp nhà Trần từ đây suy yếu.

Nguyên lăng - Lăng vua Trần Nghệ Tông

Nguyên lăng - Lăng vua Trần Nghệ Tông
      Nguyên lăng là lăng của vua Trần Nghệ Tông, vị vua thứ 8 của Nhà Trần. Lăng được xây dựng vào năm 1394, đây cũng là lăng cuối cùng của vua Trần xây dựng tại An Sinh.

Hy lăng - Lăng vua Trần Duệ Tông

Hy lăng - Lăng vua Trần Duệ Tông
      Hy lăng là lăng của vua Trần Duệ Tông, được xây dựng trên núi Đạm Thủy, gần quán Ngọc Thanh. Quán Ngọc Thanh là một trong những quán đạo nổi tiếng nhất thời Lý, Trần, một thắng cảnh nổi tiếng của xứ Đông. Năm 1399, vua Trần Thuận Tông đã tu đạo tại Ngọc Thanh quán, sau khi bị Hồ Quý Ly buộc phải nhường ngôi cho con mình là hoàng tử Án. Hồ Quý Ly bắt vua Trần Thuận Tông xuất gia theo đạo ở quán Ngọc Thanh nhưng thực chất là giam lỏng vua, sau đó sai người bức tử nhà vua tại Ngọc Thanh.

Quần thể lăng tẩm nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh (Phần 3)

Quần thể lăng tẩm nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh (Phần 3)
 Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết, năm 1381, để tránh việc quân Chiêm Thành (Chăm-pa) tàn phá lăng tẩm, nhà Trần đã cho chuyển thần tượng15 của các lăng ở Giác Hương (Mỹ Lộc, Nam Định), Thái Đường, Long Hưng, Kiến Xương (Thái Bình) đưa về lăng lớn ở Yên (An) Sinh.

Quần thể lăng tẩm nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh (4)

Quần thể lăng tẩm nhà Trần ở Đông Triều, Quảng Ninh (4)
 Thái lăng được xây dựng trên một quả đồi thấp có tên là đồi Tán (hay Trán) Quỷ nằm trong lòng của một thung lũng mà ba mặt Đông, Tây và Bắc được bao bọc bởi các dãy núi cao tạo thành thế tay ngai vững chắc.


logo qtv.vn/ logo dongtrieu.edu.vn// logo baoquangninh.com.vn logo qui.edu.vn

chn_banner_nguyn_van_sn