Đang truy cập: 2
Trong ngày: 27
Trong tuần: 345
Lượt truy cập: 518082

Những kết quả quan trọng trong việc khai quật khảo cổ học DTLS nhà Trần tại Đông Triều

31-10-2017 11:05

Phần 5:  KIẾN NGHỊ

 Đối với di tích lăng Tư Phúc

Kết quả nghiên cứu cho phép khẳng định di tích phân bố trên một pham vi rộng lớn hơn nhiều so với diện tích đã được khoanh vùng bảo vệ. Theo Quy hoạch lăng Tư Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khu vực bảo vệ I có diện tích 0,72ha, khu vực bảo vệ II là 11,74ha. Với kết quả nghiên cứu mới, khu vực bảo vệ I phải được mở rộng tương đương với khu vực bảo vệ II đã được phê duyệt.

Thống nhất đổi gọi đồi Tập Bắn theo cách gọi hiện nay thành núi Tư Phúc hay Tư Phúc sơn như cách gọi địa danh các vị trí lăng tẩm được xây dựng như: Ngải Sơn, Phụ Sơn,.v.v. nhằm phản ánh đúng tính chất lịch sử, văn hóa của khu vực.

 Quy hoạch chi tiết tổng thể lăng Tư Phúc cần được điều chỉnh cho phù hợp với kết quả nghiên cứu của Khảo cổ học, đồng thời kết nối với di tích đền An Sinh. Theo đó, nên điều chỉnh quy hoạch lăng Tư Phúc kết nối liên hoàn với đền An Sinh tạo thành một tổng thể. Đồ án quy hoạch này không chỉ kết nối  hai di tích mà còn khai thác tối đa tính đa dạng địa hình và cảnh quan của hai di tích với địa hình bằng phẳng của đền An Sinh, mặt nước của hồ Sư phạm và núi Tư Phúc biến đây thành một khu công viên lịch sử văn hóa với các di tịch lịch sử văn hóa và cảnh quan thiên nhiên; trung tâm đón tiếp và giới thiệu về Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều.

Với đặc trưng di tích phân bố trên đỉnh đồi, kết cấu lớp mặt là bột sét, cát và sỏi hình thành trên nền đá dễ ngấm, dễ thoát nước trong khi kết cấu di tích không bền vững nên giải pháp bảo tồn lâu dài các di tích ở đây là bảo tồn nguyên trạng dưới lòng đất. Công trình mới được phục hồi theo cấu trúc và quy mô của thời Trần, xây dựng ngay tại vị trí ở cốt nền cao hơn. Với cấu trúc và quy mô kiến trúc không lớn được xây dựng trên khu vực địa chất ổn định việc xử lý nền móng cho các công trình mới với yêu cầu không ảnh hưởng đến các di tích gốc là hoàn toàn khả thi trong điều kiện công nghệ xây dựng hiện nay.

 Đối với di tích Phụ Sơn lăng

Cũng giống như lăng Tư Phúc, kết quả khai quật, nghiên cứu mới tại Phụ Sơn lăng khẳng định di tích phân bố trên khu vực rộng lớn, chiếm phần lớn phạm vi Xóm Mới hiện nay. Theo quy hoạch Bảo tồn đã được phê duyệt, diện tích bảo vệ khu vực I có diện tích 0,03ha; khu vực bảo vệ II là 0,6ha và khu vực bảo vệ III là 0,9ha. Vùng bảo vệ I theo quy hoạch hiện nay mới bằng một phần của khu vực tẩm điện trung tâm vì vậy cần điều chỉnh mở rộng các khu vực bảo theo kết quả khai quật và nghiên cứu của Khảo cổ học, đảm bảo tối thiểu diện tích bảo vệ khu vực I phải tương tương với quy mô của khu vực tẩm điện trung tâm. Theo đó khu vực I tương đương với phạm vi từ X-40 đến X40; Y50 đến Y-60 của lưới Trắc đạc cục bộ của di tích Phụ Sơn, tương đương với các thửa đất có ký hiệu: LNQ352; LUC353; ONT406; ONT407 và ONT432 của Bản đồ Địa chính xã An Sinh. Khu vực II được tiếp tục mở rộng về các thửa đất liền kề với các thửa đất nêu trên, trong đó phía Nam cần mở rộng đến 2 thửa tiếp theo.

Điều chỉnh vị trí đường kết nối Phụ Sơn lăng với hệ thống giao thông kết nối Khu di tích nhà Trần lệch về phía Tây 30-50m so với quy hoạch cũ, điểm đầu của đường kết nối mới với đường nội bộ của xóm mới ở vị trí của thửa đất ký hiệu LUC356 là phù hợp.

Nghiên cứu mở tuyến đường kết nối từ Tư Phúc sang Phụ Sơn lăng và kết nối với đường kết nối của Phụ Sơn lăng hiện nay tạo thành tuyến kết nối liên hoàn từ An Sinh, Tư Phúc đến Phụ Sơn và từ đó kết nối với các di tích khác.

 Đối với di tích Ngải Sơn lăng

- Điều chỉnh mở rộng phạm vi quy hoạch vùng I đảm bảo vùng I bao phủ được khu vực tẩm điện trung tâm, theo đó, Khu vực 1 được mở rộng về 3 phía Băc, Nam và Tây bao trùm hết các thửa đất liền kề của 3 phía này.

- Điều chỉnh dịch chuyển vị trí tuyến đường kết nối Khu di tích theo quy hoạch hiện nay lùi về phía Bắc khoảng 30m-40m so với giới hạn vùng I hiện nay.

- Kiến trúc mới được xây dựng năm 2002 không chỉ bị lệch hướng mà so với Chính tẩm nó còn bị lệch hoàn toàn khỏi tâm của Chính tẩm, lùi hẳn về phía Đông Bắc, do vậy một phần móng tường phía Nam và phía Đông hiện đè lên một phần Huyệt. Do vậy, việc xây dựng lại Chính tẩm của lăng này là việc cần thiết.

 Đối với Hy lăng

- Điều chỉnh mở rộng khu vực bảo vệ vùng I về phía Nam, một số mộ táng của người dân được xây dựng vào Chính tẩm do vậy cần được di dời.

- Mặc dù cuối thời Lê Trung Hưng, đầu thời Nguyễn, phía trước khu lăng tẩm được cải tạo thành chùa, các di tích, bao gồm cả hai tháp gạch đều là phế tích, để trả lại cảnh quan và quy hoạch lại mặt bằng nếu trong tháp còn tro cốt có thể di chuyển về chùa, quán Ngọc Thanh.

- Điều chỉnh hướng tuyến của đường lên chùa quán Ngọc Thanh hiện nay đảm bảo đường không cắt ngang Khu tẩm điện trung tâm như hiện nay.

Kiến nghị chung: Qua kết quả nghiên cứu khai quật, nghiên cứu Khảo cổ học tại 4 di tích nêu trên và kết quả khảo sát mới tại một số di tích trong khu di tích nhà Trần cho thấy:

+ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu tích nhà Trần tại Đông Triều (gọi tắt là Quy hoạch 307) được xây dựng và hoàn thiện trong điều kiện có nhiều di tích chưa được điều tra, khai quật Khảo cổ học, việc xây dựng khoanh vùng bảo vệ di tích phần lớn dựa trên hiện trạng của di tích do đó các vùng bảo vệ, đặc biệt là vùng bảo vệ I đều nhỏ hơn nhiều so với quy mô của di tích, chưa bao phủ được quy mô của di tích.

+ Bối cảnh xây dựng và hoàn thiện quy hoạch như trên đã nêu dẫn đến việc đề xuất phương án bảo tồn, tôn tạo các di tích đưa ra trong Quy hoạch 307 chỉ mang tính gợi ý, do đó thiếu tính khả thi và không phù hợp trong điều kiện của từng di tích.

Từ hai nội dung nêu trên thiết nghĩ UBND thị xã Đông Triều cần tích cực phối hợp với các Ban, Ngành của tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, trên cơ sở kết quả khai quật, nghiên cứu Khảo cổ học mới, rà soát lại toàn bộ Quy hoạch 307 nhằm kiểm tra các nội dung về quy hoạch khoanh vùng bảo vệ di tích; phương án bảo tồn, tôn tạo di tích từ đó đệ trình các cơ quan chức năng cho phép điều chỉnh Quy hoạch 307 cho phù hợp. Đối với các di tích chưa được khai quật nghiên cứu bổ sung cần tiếp tục thực hiện công tác nhằm cung cấp đủ luận cứ cho việc quy hoạch, bảo tồn và quảng bá giá trị của di tích.

 

                                                                                        Bảo Thắng

                                                                     Nguồn: Trường ĐHKHXH&NV

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

logo qtv.vn/ logo dongtrieu.edu.vn// logo baoquangninh.com.vn logo qui.edu.vn

chn_banner_nguyn_van_sn