Ngày du lịch Việt Nam

BQL KHU DI TÍCH NHÀ TRẦN - PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỊ XÃ DUY TRÌ THỰC HIỆN NGHIÊM NGHI THỨC CHÀO CỜ  TỔ QUỐC VÀ HÁT QUỐC CA VÀO SÁNG THỨ 2  HÀNG TUẦN

18-10-2021 10:40

      Thực hiện Công văn số 449-CV/TU, ngày 11/10/2021 của Thị ủy Đông Triều về việc tiếp tục tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào sáng thứ hai hàng tuần. Sáng ngày 18/10/2021 tại trụ sở làm việc của cơ quan, Tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động BQL Khu di tích nhà Trần và Phòng LĐ-TB&XH thị xã đã nghiêm túc thực hiện Nghi thức chào cờ Tổ quốc và hát quốc ca.

      Đúng 7h30',  Tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động  BQL Khu di tích nhà Trần và Phòng LĐ-TB&XH thị xã trong trang phục công sở gọn gàng, trang nghiêm, đeo thẻ công chức, viên chức tập trung xếp hàng trước trụ sở cơ quan. Sau hiệu lệnh "Nghiêm! Chào cờ- Chào", tất cả mọi người tham gia nghi thức chào cờ đứng nghiêm, hướng về Quốc kỳ và hát Quốc ca. Lời bài hát Quốc ca được vang lên với đầy niềm tự hào, tạo động lực tích cực cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hai cơ quan cho 1 tuần làm việc mới hiệu quả.

      Chào cờ là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, một trong những cách thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân trên dải đất hình chữ S. Có thể nói, thực hiện việc chào cờ, hát Quốc ca vào đầu giờ sáng thứ Hai hàng tuần đã chở thành nét đẹp văn hóa, việc làm thường xuyên của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Đông Triều nói chung.

 

Thực hiện: Thu Hiền

z2854934500930_35bcd8bd160933275b179856bf887e04

z2854934255943_eacc733b17346a70792c37ec7dad42ec

 

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3