Đang truy cập: 2
Trong ngày: 26
Trong tuần: 344
Lượt truy cập: 518056

10 kết quả nổi bật của thị xã Đông Triều năm 2022

01-01-2023 17:29

      Năm 2022, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ XXV. Trong bối cảnh tình hình kinh tế của tỉnh và thị xã tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, các ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp của thị xã phát triển đúng hướng. Các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chỉ đạo quyết liệt, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, kế thừa những kết quả đạt được trong những năm qua. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, để lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, toàn diện ngay từ những ngày đầu năm, trong đó ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và nhân dân nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2022. Sau đây là 10 kết quả nổi bật trong năm 2022 của thị xã Đông Triều:

 1. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững địa bàn "An toàn - Ổn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới'': Thị xã Đông Triều là địa phương trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh có tỷ lệ bao phủ vacxin đạt trên 99%. Không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong, kiểm soát tốt dịch bệnh. Sự nghiệp Y tế, chất lượng công tác khám, chữa bệnh từ thị xã đến cơ sở được nâng lên rõ rệt, toàn thị xã khám, chữa bệnh cho trên 229.668 lượt bệnh nhân đảm bảo an toàn, không có tai biến trong điều trị; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 99,6%.
 2. Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng từ thị xã đến cơ sở với 441 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tập trung phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể, đặc biệt trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn.

 3. Tổ chức thành công bầu trưởng thôn, khu phố; đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Tổ chức thành công bầu trưởng thôn, khu phố và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu trưởng thôn, khu phố đạt 99,76%, có 152/162 thôn, khu phố đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu; đã bầu đủ số lượng 162 trưởng thôn, khu phố đảm bảo chất lượng theo quy định. Chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã và Đại hội Hội Cựu chiến binh thị xã, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 1. Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt 28.437,3 tỷ đồng (bằng 100,2% kịch bản năm); đạt 100,2% so với mục tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thực hiện đạt 13,7%. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực: Công nghiệp - xây dựng 63,1%; Dịch vụ - thương mại 30,5%; Nông - lâm - ngư nghiệp 6,4%. Tổng thu ngân sách đạt 1.965,26 tỷ đồng bằng 104% dự toán tỉnh giao. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 6.815 USD (tăng 13% so với năm 2021).

 2. Hoàn thành các tiêu chí thành lập thành phố; tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Triển khai đầu tư 34 công trình với kế hoạch vốn đầu tư công sau điều chỉnh là 1.424,727 tỷ đồng; 14 dự án đang triển khai trên địa bàn, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 14.155,3 tỷ đồng. Ban hành chủ trương xã hội hóa nguồn lực đầu tư nâng cấp đô thị.

 3. Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Đông Triều đến năm 2040. Đồng thời, thực hiện công tác điều chỉnh đối với các quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung điều chỉnh. Thành lập Cụm công nghiệp Tràng An, triển khai quy hoạch Khu công nghiệp Đông Triều 1; lập quy hoạch Cụm công nghiệp Yên Thọ, Khu công nghiệp đô thị, dịch vụ, bến thủy nội địa Đông Triều (Khu công nghiệp Đông Triều 2...

 4. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm; chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao; các hoạt động văn hóa, thể thao phát triển sâu rộng; các công trình văn hóa tín ngưỡng tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện. Số giải cấp Quốc gia đạt 19 giải (tăng 16 giải so với năm học 2020 - 2021). Đạt giải 01 giải Nhì và 01 giải Ba Cuộc thi học tập và làm theo Bác cấp toàn quốc. Năm thứ 11 liên tiếp giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh. Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp THPT toàn thị xã là 98,27% (cao hơn 0,67% so với tỷ lệ chung toàn tỉnh). Tổ chức thành công Đại hội TDTT thị xã Đông Triều lần thứ IX năm 2021-2022 và các hoạt động TDTT lớn; tham gia 13 hoạt động VHVN-TDTT cấp tỉnh, trong đó xếp thứ 2 toàn đoàn tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX; 02 giải A tại Hội diễn văn nghệ cấp tỉnh. Đăng cai 02 môn thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, xếp hạng di tích trên địa bàn thị xã; phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UNESCO công nhận di sản thế giới.
 1. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày một nâng cao, hoàn thành xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; công tác giảm nghèo vượt chỉ tiêu. Giảm 97 hộ nghèo (đạt 194% kế hoạch), giảm 146 hộ cận nghèo (đạt 146% kế hoạch), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,04%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,85%. Xã Nguyễn Huệ và xã Hồng Thái Đông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số 9/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục là địa phương dẫn đầu tỉnh và cả nước trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

 2. An ninh trật tự được giữ vững: Tổ chức thành công Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc điểm tại xã Việt Dân và các xã, phường. Triển khai hiệu quả 03 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhân các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng trong năm 2022. Thực hiện hiệu quả mô hình “An ninh cơ sở” tại 02 địa phương góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, giảm số lượng các loại tội phạm.

 3. Quốc phòng an ninh được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ: Tổ chức thành công Lễ giao, nhận quân năm 2022 với 247 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Chỉ đạo, tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 04 xã, phường và diễn tập chiến đấu bảo vệ cơ quan tại 07 đơn vị tự vệ. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thị xã và tỉnh năm 2022, được cấp trên đánh giá cao. 4. bau_cu
  Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thị xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

  2_nong_nghiep
  Lãnh đạo thị xã đến thăm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh
  (xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều)

  3_den_an_sinh
  Du khách đến lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2022

  6
  Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ninh năm 2022

  5_tdtt
  Thi đấu cầu lông Đại hội TDTT toàn quốc lần IX tại Đông Triều
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

logo qtv.vn/ logo dongtrieu.edu.vn// logo baoquangninh.com.vn logo qui.edu.vn

chn_banner_nguyn_van_sn